สารถึงลูกค้า และ คู่ค้า บริษัทบอร์เนียวฯ 2

31 มีนาคม 2563 @ บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด

ตามที่มีข้อมูลแพร่กระจายไปในวงกว้าง เรื่อง 3เอ็ม ประเทศไทย มีนโยบายให้ตัวแทนจำหน่ายหน้ากาก N95 ให้กับโรงพยาบาลในราคาและโควต้าที่กำหนด โดยระบุหมายเลขโทรศัพท์ของ บริษัท บอร์เนียวฯ นั้น

ทางบริษัทฯ ขอชี้แจงว่า ข้อความดังกล่าว
ไม่ได้ออกมาจาก3เอ็ม ประเทศไทย และบริษัทฯ แต่อย่างใด

ปัจจุบันหน้ากาก N95 อยู่ในภาวะขาดแคลน มีความต้องการจากบุคลากรทางการแพทย์ของประเทศเป็นจำนวนมาก สินค้าส่วนใหญ่ได้ถูกกำหนดให้เข้าถึงการใช้งาน ซึ่งเราให้ความสำคัญกับหน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับภาวะโรคระบาดเป็นอันดับต้น

จึงขอเรียนชี้แจงมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด

Tags