อุปกรณ์กันการตกเพื่อความปลอดภัย 3M PROTECTA Self-Retracting Lifeline

ปัจจุบันความปลอดภัยถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับงานก่อสร้าง งานทำความสะอาด และงานไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็น ความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวผู้ปฏิบัติงานที่ต้องขึ้นไปปฏิบัติงานบนที่สูง หรือการป้องกันในสถานที่ทำงานอย่างการจัดระบบงาน ซึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการติดตั้งและป้องกันโดยใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกที่ได้มาตรฐานเพื่อลดความเสี่ยง เช่น นั่งร้าน ตาข่าย ฯลฯ วันนี้บอร์เนียวฯ ขอแนะนำ ‘อุปกรณ์กันการตก 3M PROTECTA Self-Retracting Lifeline’ อุปกรณ์สำคัญที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานในพื้นที่เสี่ยงอันตรายต่อการตกลงมา โดยอุปกรณ์ป้องกันการตกนี้จะเหมาะสำหรับงานที่มีการทำงานบนพื้นที่สูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป นั่นเอง

อุปกรณ์กันการตก 3M PROTECTA Self-Retracting Lifeline

🚧 3M PROTECTA Self-Retracting Lifeline 📌

อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง Self Retracting Lifeline (SRL) เป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตชนิดดึงกลับอัตโนมัติ เพื่อใช้ยับยั้งการตกจากที่สูงในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ โดยอุปกรณ์ชนิดนี้จะทำการล็อคทันทีเมื่อเกิดการตก ทำให้ระยะที่เกิดจากการตกสั้นจะมาก นอกจากนี้ยังช่วยลดการบาดเจ็บที่เกิดจากการกระชากได้อย่างปลอดภัย ทั้งยังสามารถทำงานบนที่สูงที่มีความลาดเอียง แนวราบ หรือแนวดิ่งได้

🔗 ตัวบล็อคหุ้มทำจากเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) และเชื่อมต่อกับคาราบิเนอร์ ห่วงเกี่ยวนิรภัยที่ใช้ในการโรยตัว (Carabiner หรือ Karabiner)

🔗 ตัวสายเป็นสายสลิงกัลวาไนซ์ (Galvanized) มีความยาวหลายขนาด

🔗 ตะขอนิรภัย (Snap hook) สามารถหมุนได้รอบทิศทาง

🔗 รับน้ำหนักของผู้ปฏิบัติงานได้ถึง 420 lB. (190 Kg)

🔗 รับรองจากสหรัฐอเมริกา ANSI 359.1

สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายกลุ่มสินค้าความปลอดภัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม (Safety and Environment Group) จากแบรนด์ชั้นนำ ติดต่อบอร์เนียวฯ โทร 02-0814900

อ่านฉบับภาษาอังกฤษที่นี่!

Tags