Business System Analyst

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– อายุ 25-35 ปี

– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป

– มีประสบการณ์ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

– เพศ: ชาย, หญิง

Preference: มีประสบการณ์ด้าน Mobile Application และ Website development


จำนวนที่รับ: 2 อัตรา

เงินเดือน: ตามความเหมาะสม และประสบการณ์


รายละเอียดงาน:

– วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ด้าน Web Designer / Web Developer อย่างน้อย 1 ปี

– ทักษะภาษาอังกฤษดี

– มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีในภาษาการเขียนโปรแกรม ได้แก่ JavaScript & NodeJS, C#.Net PHP^HTML

– มีประสบการณ์ด้านอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce), CMS และ Magento2

– มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ระบบ และการเขียนโปรแกรมที่จำเป็นสำหรับการจัดการโปรเจ็กต์ต่างๆ

– มีความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และการวางแผนดำเนินการโปรเจ็กต์ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่

– มีความรู้และประสบการณ์ด้านฐานข้อมูลที่ดี (database) เช่น SQL Server

– มีความสามารถในการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระในการวางแผน สามารถจัดระเบียบ และปฏิบัติงานวิเคราะห์ได้อย่างมีระบบ

– แก้ไขปัญหาได้ดี และมีทักษะด้านการวิเคราะห์

– พิจารณาความสามารถอื่นๆ สำหรับโปรแกรมเมอร์ด้วย

หมวดหมู่ตำแหน่ง : พนักงานประจำ
ประเภท : พนักงานขาย
สถานที่ปฏิบัติงาน : ภาคตะวันออก-ฉะเชิงเทรา (เขตจังหวัดปราจีนบุรี)