ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงานว่าง

บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสร้างและพัฒนาบุคลากร โดยพนักงานทุกท่านจะได้รับการพัฒนาศักยภาพและความเป็นมืออาชีพ เพื่อรองรับการขยายและเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจ บริษัทฯ ถือว่า ‘พนักงานของบริษัท’ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด บริษัทฯกำลังค้นหาบุคลากรที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมงานในองค์กรของเรา เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

พนักงานคลังสินค้า (แหลมฉบัง)

พนักงานคลังสินค้า
สาขาแหลมฉบัง
2 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย ร้านค้าอุตสาหกรรม (กรุงเทพและปริมณฑล)

พนักงานขาย
พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
2 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย สินค้าอุตสาหกรรม (สมุทรสาคร)

พนักงานขาย
ภาคตะวันกลาง (สมุทรสาคร, นครปฐม, ราชบุรี)
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย สินค้าอุตสาหกรรม (แหลมฉบัง)

พนักงานขาย
ภาคตะวันออก-นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย สินค้าอุปกรณ์ยานยนต์ (กรุงเทพและปริมณฑล)

พนักงานขาย
กรุงเทพและปริมณฑล
2 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย สินค้าอุปกรณ์ยานยนต์ (พิษณุโลก)

พนักงานขาย
ภาคเหนือตอนล่าง-พิษณุโลก
2 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย สินค้าอุตสาหกรรม (ระยอง)

พนักงานขาย
ภาคตะวันออก-ระยอง
2 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย สินค้าอุปกรณ์ยานยนต์ (เชียงใหม่)

พนักงานขาย
ภาคเหนือตอนบน-เชียงใหม่
2 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานคลังสินค้า (หลักสี่)

พนักงานคลังสินค้า
สำนักงานหลักสี่ – กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม