เรียกได้ว่าเสียงคือหนึ่งประสาทสัมผัสที่สำคัญ ทว่าหากเราได้ยินเสียงใดเสียงหนึ่งเป็นเวลานานเกินไป นอกจากจะเกิดความขุ่นเคืองทางอารมณ์แล้วนั้น ยังก่อให้เกิดอันตรายต่อหู เช่น หูตึง หูหนวก ทั้งยังทำให้เซลล์หรือประสาทในการรับเสียงของเราเสื่อมสภาพเร็วขึ้นอีกด้วย

สำหรับผู้ปฎิบัติงานอุตสาหกรรม งานเครื่องจักร หรืองานลานบินด้วยแล้ว ย่อมมีความเสี่ยงจากเสียงที่ดังเกิดมาตรฐานที่สูงขึ้นกว่าอาชีพทั่วไป และเพื่อป้องกันอันตรายจากเสียงดังเหล่านั้น ‘อุปกรณ์ลดความดังของเสียง’ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และวันนี้บอร์เนียวฯ ขอแนะนำ ‘ที่ครอบหูลดเสียง 3M Peltor (Ear Muffs) ที่จะมาช่วยลดอุปสรรคเสียงจากกิจกรรมจากการทำงานของคุณนั่นเอง

3M Peltor X Series Earmuffs

🎧 3M Peltor X Series Earmuffs 👂
ที่ครอบหูลดเสียงสำหรับลดระดับเสียงจากภายนอกที่ดังเกินมาตรฐาน ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายอันเนื่องมาจากการทำงาน

💥 ที่ครอบหูมีทั้งแบบคาดศีรษะ และติดกับหมวกนิรภัย

💥 ที่ครอบหูสำหรับชนิดคาดศีรษะ ส่วนที่เป็นโลหะถูกเคลือบด้วยพลาสติกสังเคราะห์ 

💥 ที่ครอบหูแต่ละ Model มีค่าการลดเสียง (NRR) ที่แตกต่างกัน ซึ่ง 3M Peltor มีค่าการลดเสียง (NRR) ตั้งแต่ 22dB ถึง 31dB

💥 ที่ครอบหูผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ANSI S3.19-1974

สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายกลุ่มสินค้าความปลอดภัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม (Safety and Environment Group) จากแบรนด์ชั้นนำ ติดต่อบอร์เนียวฯ โทร 02-0814900

อ่านฉบับภาษาอังกฤษที่นี่!

Tags