ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงานว่าง

บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสร้างและพัฒนาบุคลากร โดยพนักงานทุกท่านจะได้รับการพัฒนาศักยภาพและความเป็นมืออาชีพ เพื่อรองรับการขยายและเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจ บริษัทฯ ถือว่า ‘พนักงานของบริษัท’ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด บริษัทฯกำลังค้นหาบุคลากรที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมงานในองค์กรของเรา เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

พนักงานขาย ร้านค้าอุตสาหกรรม (ภาคกลาง)

เต็มเวลา
ภาคกลาง
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย สินค้าอุปกรณ์ยานยนต์ - สีพ่นรถยนต์ (เชียงใหม่)

เต็มเวลา
เชียงใหม่
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย สินค้าอุตสาหกรรม - ลูกค้าโรงงาน (ระยอง)

เต็มเวลา
ระยอง
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย สินค้าอุตสาหกรรม - ลูกค้าโรงงาน (นครราชสีมา)

เต็มเวลา
นครราชสีมา
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย สินค้าอุปกรณ์ยานยนต์ - ร้านอะไหล่ ยางและน้ำมันหล่อลื่น (ชลบุรี)

เต็มเวลา
ชลบุรี
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

ผู้จัดการแผนกบัญชี

เต็มเวลา
สำนักงานใหญ่หลักสี่
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค (อุปกรณ์ยานยนต์)

เต็มเวลา
สำนักงานใหญ่ หลักสี่
2 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย สินค้าอุตสาหกรรม - ลูกค้าโรงงาน (เชียงใหม่)

เต็มเวลา
เชียงใหม่
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย ผู้ใช้อุตสาหกรรม - ลูกค้าโรงงาน (สมุทรสาคร)

เต็มเวลา
สมุทรสาคร
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย สินค้าอุปกรณ์ยานยนต์ - ร้านอะไหล่ ยางและน้ำมันหล่อลื่น (อุดรธานี)

เต็มเวลา
อุดรธานี
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย สินค้าอุปกรณ์ยานยนต์ - ร้านอะไหล่ ยางและน้ำมันหล่อลื่น (สุราษฎร์ธานี)

เต็มเวลา
สุราษฎร์ธานี
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย ผู้ใช้อุตสาหกรรม - ลูกค้าโรงงาน (กรุงเทพมหานคร)

เต็มเวลา
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม