ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงานว่าง

บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสร้างและพัฒนาบุคลากร โดยพนักงานทุกท่านจะได้รับการพัฒนาศักยภาพและความเป็นมืออาชีพ เพื่อรองรับการขยายและเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจ บริษัทฯ ถือว่า ‘พนักงานของบริษัท’ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด บริษัทฯกำลังค้นหาบุคลากรที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมงานในองค์กรของเรา เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

พนักงานขาย ผู้ใช้อุตสาหกรรม - ลูกค้าโรงงาน (ฉะเชิงเทรา)

เต็มเวลา
ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย ผู้ใช้อุตสาหกรรม - ลูกค้าโรงงาน (นครราชสีมา)

เต็มเวลา
นครราชสีมา
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย ผู้ใช้อุตสาหกรรม - ลูกค้าโรงงาน (เชียงใหม่)

เต็มเวลา
เชียงใหม่
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย ผู้ใช้อุตสาหกรรม - ลูกค้าโรงงาน (สมุทรสาคร)

เต็มเวลา
สมุทรสาคร
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานคลังสินค้า (หาดใหญ่)

เต็มเวลา
หาดใหญ่
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย สินค้าอุปกรณ์ยานยนต์ - ร้านอะไหล่รถจักรยานยนต์ (ราชบุรี)

เต็มเวลา
ราชบุรี
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย สินค้าอุปกรณ์ยานยนต์ - ร้านอะไหล่ ยางและน้ำมันหล่อลื่น (ราชบุรี)

เต็มเวลา
ราชบุรี
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย สินค้าอุปกรณ์ยานยนต์ - ร้านอะไหล่ ยางและน้ำมันหล่อลื่น (สุราษฎร์ธานี)

เต็มเวลา
สุราษฎร์ธานี
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย สินค้าอุปกรณ์ยานยนต์ - อู่ซ่อม สีพ่นรถยนต์ (พิษณุโลก)

เต็มเวลา
พิษณุโลกและภาคเหนือตอนล่าง
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย ผู้ใช้อุตสาหกรรม - ลูกค้าโรงงาน (กรุงเทพมหานคร)

เต็มเวลา
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานส่งเสริมการขาย - เครื่องมือช่าง (สินค้าอุตสาหกรรม)

เต็มเวลา
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย สินค้าอุปกรณ์ยานยนต์ - ยางรถยนต์และน้ำมันหล่อลื่น (กรุงเทพมหานคร)

เต็มเวลา
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม