ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงานว่าง

บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสร้างและพัฒนาบุคลากร โดยพนักงานทุกท่านจะได้รับการพัฒนาศักยภาพและความเป็นมืออาชีพ เพื่อรองรับการขยายและเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจ บริษัทฯ ถือว่า ‘พนักงานของบริษัท’ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด บริษัทฯกำลังค้นหาบุคลากรที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมงานในองค์กรของเรา เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

ตำแหน่งงานว่าง

Business System Analyst

พนักงานขาย
ภาคตะวันออก-ฉะเชิงเทรา (เขตจังหวัดปราจีนบุรี)
2 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย สินค้าอุตสาหกรรม (ระยอง)

พนักงานขาย
ภาคตะวันออก-ระยอง
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย ร้านค้าอุตสาหกรรม (ภาคตะวันออก)

พนักงานขาย
พื้นที่ภาคตะวันออก
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย ร้านค้าอุตสาหกรรม (ภาคใต้)

พนักงานขาย
พื้นที่ภาคใต้
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย สินค้าอุปกรณ์ยานยนต์ (เชียงใหม่)

พนักงานขาย
เชียงใหม่ - ภาคเหนือ
2 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานคลังสินค้า (แหลมฉบัง)

พนักงานคลังสินค้า
สาขาแหลมฉบัง
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม