ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงานว่าง

บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสร้างและพัฒนาบุคลากร โดยพนักงานทุกท่านจะได้รับการพัฒนาศักยภาพและความเป็นมืออาชีพ เพื่อรองรับการขยายและเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจ บริษัทฯ ถือว่า ‘พนักงานของบริษัท’ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด บริษัทฯกำลังค้นหาบุคลากรที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมงานในองค์กรของเรา เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

ตำแหน่งงานว่าง

พนักงานขาย สินค้าอุตสาหกรรม (ภาคเหนือ-อีสาน)

เต็มเวลา
ภาคเหนือ-อีสาน
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานคลังสินค้า (แหลมฉบัง)

เต็มเวลา
สำนักงานใหญ่ หลักสี่
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่บัญชี

เต็มเวลา
สำนักงานใหญ่ หลักสี่
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์

เต็มเวลา
สำนักงานใหญ่ หลักสี่
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานรับ-ส่งสินค้า

เต็มเวลา
สำนักงานใหญ่ หลักสี่
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

Business System Analyst

เต็มเวลา
สำนักงานใหญ่ หลักสี่
2 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย สินค้าอุปกรณ์ยานยนต์ (พิษณุโลก)

เต็มเวลา
พิษณุโลก, ภาคหนือ
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย สินค้าอุปกรณ์ยานยนต์ (ราชบุรี)

เต็มเวลา
ราชบุรี, ภาคตะวันตก
2 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย สินค้าอุปกรณ์ยานยนต์ (กรุงเทพมหานคร)

เต็มเวลา
สำนักงานใหญ่ หลักสี่, กรุงเทพฯ และปริมณฑล
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย สินค้าอุตสาหกรรม (สมุทรสาคร)

เต็มเวลา
สมุทรสาคร และภาคใต้
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย สินค้าอุตสาหกรรม (แหลมฉบัง)

เต็มเวลา
แหลมฉบัง-ชลบุรี และภาคตะวันออก
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย สินค้าอุตสาหกรรม (กรุงเทพมหานคร)

เต็มเวลา
สำนักงานใหญ่ หลักสี่, กรุงเทพฯ และปริมณฑล
2 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม