ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงานว่าง

บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสร้างและพัฒนาบุคลากร โดยพนักงานทุกท่านจะได้รับการพัฒนาศักยภาพและความเป็นมืออาชีพ เพื่อรองรับการขยายและเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจ บริษัทฯ ถือว่า ‘พนักงานของบริษัท’ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด บริษัทฯกำลังค้นหาบุคลากรที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมงานในองค์กรของเรา เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

ตำแหน่งงานว่าง

พนักงานคลังสินค้า (แหลมฉบัง)

เต็มเวลา
สาขาแหลมฉบัง
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานบริหารงานการขนส่ง

เต็มเวลา
สำนักงานใหญ่ หลักสี่
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

ผู้ช่วยผู้จัดการด้านเทคนิค

เต็มเวลา
สำนักงานใหญ่ หลักสี่
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่การตลาด

เต็มเวลา
สำนักงานใหญ่ หลักสี่
2 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่บัญชี

เต็มเวลา
สำนักงานใหญ่ หลักสี่
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

Business System Analyst

เต็มเวลา
สำนักงานใหญ่ หลักสี่
2 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย สินค้าอุปกรณ์ยานยนต์ (ราชบุรี)

เต็มเวลา
ราชบุรี, ภาคตะวันตก
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย สินค้าอุปกรณ์ยานยนต์ (กรุงเทพมหานคร)

เต็มเวลา
สำนักงานใหญ่ หลักสี่, กรุงเทพฯ และปริมณฑล
2 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย สินค้าอุตสาหกรรม (เชียงใหม่)

เต็มเวลา
ภาคเหนือ, เชียงใหม่
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย สินค้าอุตสาหกรรม (กรุงเทพมหานคร)

เต็มเวลา
สำนักงานใหญ่ หลักสี่, กรุงเทพฯ และปริมณฑล
3 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย สินค้าอุตสาหกรรม (ระยอง)

เต็มเวลา
ภาคตะวันออก, ระยอง
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย ร้านค้าอุตสาหกรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

เต็มเวลา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม