ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงานว่าง

บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสร้างและพัฒนาบุคลากร โดยพนักงานทุกท่านจะได้รับการพัฒนาศักยภาพและความเป็นมืออาชีพ เพื่อรองรับการขยายและเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจ บริษัทฯ ถือว่า ‘พนักงานของบริษัท’ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด บริษัทฯกำลังค้นหาบุคลากรที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมงานในองค์กรของเรา เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

ตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่บัญชี

เต็มเวลา
สำนักงานใหญ่ หลักสี่
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

ผู้จัดการแผนกบัญชี

เต็มเวลา
สำนักงานใหญ่ หลักสี่
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

ผู้ช่วยผู้จัดการด้านเทคนิค

เต็มเวลา
สำนักงานใหญ่ หลักสี่
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

Business System Analyst

เต็มเวลา
สำนักงานใหญ่ หลักสี่
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย สินค้าอุตสาหกรรม (สมุทรสาคร)

เต็มเวลา
ภาคตะวันตก, สมุทรสาคร
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย สินค้าอุตสาหกรรม (กรุงเทพมหานคร)

เต็มเวลา
สำนักงานใหญ่ หลักสี่, กรุงเทพฯ และปริมณฑล
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย สินค้าอุตสาหกรรม (ระยอง)

เต็มเวลา
ภาคตะวันออก, ระยอง
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย ร้านค้าอุตสาหกรรม (ภาคตะวันออก)

เต็มเวลา
ภาคตะวันออก
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย ร้านค้าอุตสาหกรรม (ภาคเหนือ)

เต็มเวลา
ภาคเหนือ
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย ร้านค้าอุตสาหกรรม (ภาคใต้)

เต็มเวลา
ภาคใต้
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย สินค้าอุปกรณ์ยานยนต์ (ภาคเหนือ)

เต็มเวลา
ภาคเหนือ
1 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม