กิจกรรมเพื่อสังคม

 • 11 พฤศจิกายน 2563

  ส่งต่อกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยในโครงการ ‘ถุงปันน้ำใจ บอร์เนียว’
  กิจกรรมเพื่อสังคม

  ‘บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด’ ได้จัดกิจกรรมมอบกำลังใจในโครงการ CSR ‘ถุงปันน้ำใจ บอร์เนียว’ โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และทีมขายสาขาราชบุรี

  อ่านทั้งหมด
 • 5 พฤศจิกายน 2563

  ประทับใจไปกับภาพบรรยากาศโครงการ ‘โรงทาน โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี’
  กิจกรรมเพื่อสังคม

  ‘บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด’ ได้จัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจให้กับเพื่อนมนุษย์ในโครงการ CSR ‘โรงทาน โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี’ โดยมีผู้บริหาร

  อ่านทั้งหมด
 • 20 ตุลาคม 2563

  เพิ่มพื้นที่ชายฝั่งกับโครงการ ‘จิตอาสา บอร์เนียวฯ ปลูกป่าชายเลน สร้างคอนโดปู’
  กิจกรรมเพื่อสังคม

  ‘บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด’ ได้จัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชายฝั่ง ในโครงการ CSR ‘จิตอาสา บอร์เนียวฯ ปลูกป่าชายเลน สร้างคอนโดปู’ โดยมีผู้

  อ่านทั้งหมด
 • 26 กันยายน 2563

  ส่งมอบน้ำใจในโครงการ ‘ปันรักให้น้องบ้านเด็กอ่อนรังสิต’
  กิจกรรมเพื่อสังคม

  ‘บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด’ ได้จัดกิจกรรมส่งมอบน้ำใจให้กับเด็กๆ ผ่านบัญชี ‘กองทุนบอร์เนียวฯ’ ในโครงการ CSR ‘ปันรักให้น้องบ้านเด็กอ่อนรังสิต’

  อ่านทั้งหมด
 • 8 มิถุนายน 2562

  Green D You D Happiness - Big Cleaning Day 2019
  กิจกรรมเพื่อสังคม

  8 มิถุนายน 2562 ‘บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด’ จัดกิจกรรม ‘Green D You D Happiness - Big Cleaning Day’

  อ่านทั้งหมด
 • 12 เมษายน 2562

  สงกรานต์ ขับขี่ปลอดภัย ตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน
  กิจกรรมเพื่อสังคม

  12 เมษายน 2562 พนักงานบริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสุราษฎร์ธานี) ได้จัดกิจกรรม ‘สงกรานต์ ขับขี่ปลอดภัย’

  อ่านทั้งหมด
 • 5 เมษายน 2562

  บอร์เนียวฯ และ 3เอ็ม ประเทศไทย มอบหน้ากากป้องกันฝุ่น
  กิจกรรมเพื่อสังคม

  5 เมษายน 2562 คุณติ๊ก - สะศิ พงษ์ไทย ตัวแทนจาก ‘บริษัทบอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย)’ และ ‘บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย’ นำหน้ากากป้องกันฝุ่น

  อ่านทั้งหมด