กิจกรรมเพื่อสังคม

 • 14 มกราคม 2566

  บอร์เนียวฯ ร่วมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องดนตรีในวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านวังขวัญ ผ่านกิจกรรม CSR สาขาพิษณุโลก
  กิจกรรมเพื่อสังคม

  เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ‘บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด’ จัดกิจกรรมให้ผู้บริหารและเพื่อนๆ พนักงานร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องดนตรี

  อ่านทั้งหมด
 • 5 พฤศจิกายน 2565

  ‘2 HAND TO HEART’ บอร์เนียวฯ ร่วมบริจาคสมทบทุน ณ โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ ผ่านกิจกรรม CSR สาขาเชียงใหม่
  กิจกรรมเพื่อสังคม

  เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ‘บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด’ จัดกิจกรรมให้ผู้บริหารและเพื่อนๆ พนักงานร่วมบริจาคเงินสมทบทุน

  อ่านทั้งหมด
 • 15 ตุลาคม 2565

  บอร์เนียวฯ ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้กับสุนัขจร ณ มูลนิธิบ้านหมายิ้ม ผ่านกิจกรรม CSR สาขาหาดใหญ่
  กิจกรรมเพื่อสังคม

  เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ‘บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด’ จัดกิจกรรมให้ผู้บริหารและเพื่อนๆ พนักงานร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ ได้แก่ อาหารเม็ด

  อ่านทั้งหมด
 • 17 กันยายน 2565

  บอร์เนียวฯ ปันน้ำใจ ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้กับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ผ่านกิจกรรม CSR สาขานครราชสีมา
  กิจกรรมเพื่อสังคม

  เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ‘บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด’ จัดกิจกรรมให้ผู้บริหารและเพื่อนๆ พนักงานร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ อาทิ

  อ่านทั้งหมด
 • 25 กรกฎาคม 2565

  อิ่มเอมใจไปกับภาพแห่งความสุข ผ่านการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่เด็กๆ จากกิจกรรม CSR สาขาสุราษฎร์ธานี
  กิจกรรมเพื่อสังคม

  ‘บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด’ จัดกิจกรรมให้ผู้บริหารและเพื่อนๆ พนักงานร่วมบริจาคสมทบทุนและสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปมอบแก่เด็กและเยาวชน

  อ่านทั้งหมด
 • 11 พฤศจิกายน 2563

  ส่งต่อกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัย ‘ถุงปันน้ำใจ บอร์เนียว’ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ยากไร้ในเขตชุมชนพื้นที่ผู้ประสบอุทกภัย
  กิจกรรมเพื่อสังคม

  ‘บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด’ ได้จัดกิจกรรมมอบกำลังใจในโครงการ CSR ‘ถุงปันน้ำใจ บอร์เนียว’ โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และทีมขายสาขาราชบุรี

  อ่านทั้งหมด
 • 5 พฤศจิกายน 2563

  ประทับใจไปกับภาพบรรยากาศโครงการ ‘โรงทาน โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี’ มอบอาหาร เครื่องดื่ม ตลอดจนของใช้ ให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
  กิจกรรมเพื่อสังคม

  ‘บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด’ ได้จัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจให้กับเพื่อนมนุษย์ในโครงการ CSR ‘โรงทาน โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี’ โดยมีผู้บริหาร

  อ่านทั้งหมด
 • 20 ตุลาคม 2563

  ปลูกป่าโกงกางเพิ่มพื้นที่ชายฝั่ง ‘จิตอาสา บอร์เนียวฯ ปลูกป่าชายเลน สร้างคอนโดปู’ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน จังหวัดระยอง
  กิจกรรมเพื่อสังคม

  ‘บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด’ ได้จัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชายฝั่ง ในโครงการ CSR ‘จิตอาสา บอร์เนียวฯ ปลูกป่าชายเลน สร้างคอนโดปู’ โดยมีผู้

  อ่านทั้งหมด
 • 26 กันยายน 2563

  บอร์เนียวฯ จัดกิจกรรมส่งมอบน้ำใจให้เด็กๆ ผ่านบัญชี ‘กองทุนบอร์เนียวฯ’ ในโครงการ CSR ‘ปันรักให้น้องบ้านเด็กอ่อนรังสิต’
  กิจกรรมเพื่อสังคม

  ‘บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด’ ได้จัดกิจกรรมส่งมอบน้ำใจให้กับเด็กๆ ผ่านบัญชี ‘กองทุนบอร์เนียวฯ’ ในโครงการ CSR ‘ปันรักให้น้องบ้านเด็กอ่อนรังสิต’

  อ่านทั้งหมด
 • 8 มิถุนายน 2562

  Green D You D Happiness - Big Cleaning Day 2019 ภายใต้แนวคิด ‘กินดีอยู่ดี’ กินอาหารที่ดี มีสุขภาพที่ดี สุขภาพจิตดี
  กิจกรรมเพื่อสังคม

  8 มิถุนายน 2562 ‘บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด’ จัดกิจกรรม ‘Green D You D Happiness - Big Cleaning Day’

  อ่านทั้งหมด
 • 12 เมษายน 2562

  'สงกรานต์ ขับขี่ปลอดภัย' ตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน มอบชุดเครื่องดื่มและผ้าเย็นแก่ผู้ที่ขับรถในช่วงปีใหม่ไทย 2562
  กิจกรรมเพื่อสังคม

  12 เมษายน 2562 พนักงานบริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสุราษฎร์ธานี) ได้จัดกิจกรรม ‘สงกรานต์ ขับขี่ปลอดภัย’

  อ่านทั้งหมด
 • 5 เมษายน 2562

  บอร์เนียวฯ และ 3เอ็ม ประเทศไทย มอบหน้ากากป้องกันฝุ่น 3M รุ่น 1870 จำนวน 1,200 ชิ้น ให้กับอบต.แม่สาบ จังหวัดเชียงใหม่
  กิจกรรมเพื่อสังคม

  5 เมษายน 2562 คุณติ๊ก - สะศิ พงษ์ไทย ตัวแทนจาก ‘บริษัทบอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย)’ และ ‘บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย’ นำหน้ากากป้องกันฝุ่น

  อ่านทั้งหมด