วิธีการสมัครงานกับ Borneo?

คุณสามารถสมัครงานกับเราได้ผ่าน 3 ช่องทาง ซึ่งเอกสารการสมัครงานครั้งนี้จะถูกเก็บเป็นความลับ โดยผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากฝ่ายบุคคลของเรา เพื่อทำการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ในลำดับต่อไป

อีเมล์

ส่งอีเมล์ถึงตำแหน่งที่คุณสนใจ พร้อมแนบประวัติของคุณ โดยแนบเอกสารการศึกษา ประวัติการทำงาน รูปถ่าย มาที่อีเมล์

[email protected]

ยื่นเอกสารที่สำนักงาน

คุณสามารถมายื่นเอกสารได้ที่ แผนกบุคคล Borneo Technical (Thailand) Limited

ผ่านช่องทางออนไลน์

คุณสามารถยื่นเอกสารออนไลน์ได้ที่

คลิกที่นี่