สารจากประธานบริษัท

“เราไม่ลืมที่จะส่งมอบสายใย และความปรารถนาดี อันฝังลึกในเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ต้องการสร้างคุณค่าใหม่ที่ยั่งยืน เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน อีกทั้งการคำนึงถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม”

บริษัทของเรามีประวัติสืบเนื่องในประเทศไทยมากว่า 160 ปี และได้เข้าร่วมเป็นบริษัทในเครือ Toyota Tsusho Group นับจาก พ.ศ.2557 เป็นต้นมา

ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 ไม่เพียงแต่ในประเทศนี้เท่านั้น แต่เป็นทั่วทุกมุมโลกที่เราทุกคนล้วนต้องเผชิญกับการเจ็บป่วยที่เลวร้ายที่สุดที่เรียกว่า ‘โควิด-19’ รวมถึงต้องอดทนต่อการใช้ชีวิตที่เปลียนไปและเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคง อย่างไรก็ตามแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเหล่านี้ บอร์เนียวฯ จะยังคงจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนธุรกิจและความเป็นอยู่ของลูกค้าทั่วประเทศไทยของเราต่อไป

ณ ตอนนี้ ภัยคุกคามของ COVID-19 กำลังค่อยๆ บางเบาลง เราจึงขอเป็นส่วนสำคัญในการพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือลูกค้าของเรา ตลอดจนเพื่อให้ประเทศไทยหวนกลับคืนสู่การเป็นประเทศที่มีพลังในการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ อีกครั้ง

ผ่านกิจกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และกิจกรรมที่เราจะทำให้ก๊าซคาร์บอนเป็นกลาง (Climate Neutrality: CN) นั่นเพราะพวกเราบอร์เนียวฯ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะดำเนินกิจกรรมของเราต่อไปในวันพรุ่งนี้ เพื่อที่เราจะสามารถส่งต่อโลกที่น่าอัศจรรย์ไปยังคนรุ่นต่อไปได้

สุดท้ายนี้บริษัทบอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด ขอสัญญาว่าเราจะมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าทุกท่านด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง อย่างสุดกำลังความสามารถของพวกเรา

ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และการสนับสนุนที่ดีเสมอมา

อัตสึชิ โนมุระ
ประธานบริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด