ประทับใจไปกับภาพบรรยากาศโครงการ ‘โรงทาน โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี’ มอบอาหาร เครื่องดื่ม ตลอดจนของใช้ ให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

5 พฤศจิกายน 2563 @ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

‘บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด’ ได้จัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจให้กับเพื่อนมนุษย์ในโครงการ CSR ‘โรงทาน โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี’ โดยมีผู้บริหาร พนักงานสาขาอุดรธานี และทีมขาย เข้าร่วมเป็นตัวแทนมอบอาหาร เครื่องดื่ม ตลอดจนของใช้ ให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งและญาติผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ถนนมิตรภาพ (อุดร-ขอนแก่น) ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งพี่น้องบอร์เนียวฯ ที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต่างมีรอยยิ้มแห่งความสุขใจกลับบ้านไปตามๆ กัน ทั้งนี้ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชีกองทุนบอร์เนียวฯ เพื่อมอบความรัก และส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับสังคมของเราต่อไป

Tags