บอร์เนียวฯ และ 3เอ็ม ประเทศไทย มอบหน้ากากป้องกันฝุ่น 3M รุ่น 1870 จำนวน 1,200 ชิ้น ให้กับอบต.แม่สาบ จังหวัดเชียงใหม่

5 เมษายน 2562 @ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ จังหวัดเชียงใหม่

5 เมษายน 2562 คุณติ๊ก – สะศิ พงษ์ไทย ตัวแทนจาก ‘บริษัทบอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย)’ และ ‘บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย’ นำหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง 3M รุ่น 1870 จำนวน 1,200 ชิ้น ไปมอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึงเป็นตำบลรอบนอกที่ความช่วยเหลือเข้าถึงยาก ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 45 นาที จากอำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งการเข้าไปช่วยเหลือในครั้งนี้จะสามารถช่วยเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า และประชาชนในพื้นที่ที่ขาดแคลนหน้ากาก ได้ประมาณ 600-700 คน โดยทั้งผู้รับ และผู้ให้ต่างก็อิ่มเอมใจไปพร้อมกัน

อ่านฉบับภาษาอังกฤษที่นี่!

Tags