ส่งต่อกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัย ‘ถุงปันน้ำใจ บอร์เนียว’ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ยากไร้ในเขตชุมชนพื้นที่ผู้ประสบอุทกภัย

11 พฤศจิกายน 2563 @ เทศบาลตำบลกระจับ จังหวัดราชบุรี

ส่งต่อกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยในโครงการ ‘ถุงปันน้ำใจ บอร์เนียว’

‘บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด’ ได้จัดกิจกรรมมอบกำลังใจในโครงการ CSR ‘ถุงปันน้ำใจ บอร์เนียว’ โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และทีมขายสาขาราชบุรี เข้าร่วมเป็นตัวแทนมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ยากไร้ในเขตชุมชนพื้นที่ผู้ประสบอุทกภัย ณ เทศบาลตำบลกระจับ ตำบลหนองอ้อ และตำบลหัวโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยพี่น้องบอร์เนียวฯ ที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต่างอิ่มเอมใจไปกับการได้ร่วมคลายความเดือดร้อน แบ่งปันสิ่งดีๆ ตลอดจนได้มอบกำลังใจให้กับผู้อื่นอีกด้วย

Tags