‘2 HAND TO HEART’ บอร์เนียวฯ ร่วมบริจาคสมทบทุน ณ โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ ผ่านกิจกรรม CSR สาขาเชียงใหม่

5 พฤศจิกายน 2565 @ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ‘บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด’ จัดกิจกรรมให้ผู้บริหารและเพื่อนๆ พนักงานร่วมบริจาคเงินสมทบทุนและอุปกรณ์การเรียนรู้ ในกิจกรรม CSR สาขาเชียงใหม่ ‘2 HAND TO HEART สองมือหนึ่งใจ’ กับกิจกรรมสร้างโรงเรือนปลูกผักกางมุ้ง ให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยพี่น้องตัวแทนพนักงานชาวบอร์เนียวฯ รวมถึงพนักงานทุกภาคส่วน ต่างสุขใจจากการเป็นผู้ให้และแบ่งปันจากกิจกรรมในครั้งนี้

Tags