ปลูกป่าโกงกางเพิ่มพื้นที่ชายฝั่ง ‘จิตอาสา บอร์เนียวฯ ปลูกป่าชายเลน สร้างคอนโดปู’ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน จังหวัดระยอง

17 ตุลาคม 2563 @ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ จังหวัดระยอง

‘บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด’ ได้จัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชายฝั่ง ในโครงการ CSR ‘จิตอาสา บอร์เนียวฯ ปลูกป่าชายเลน สร้างคอนโดปู’ โดยมีผู้บริหาร พนักงานสาขาแหลมฉบัง และทีมขายภาคตะวันออก เข้าร่วมเป็นตัวแทนในการปลูกป่าโกงกาง ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ ถนนสมุทรคงคา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งพี่น้องชาวบอร์เนียวฯ ที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทุกท่านต่างมีความสุขและประทับใจไปตามๆ กันกับการสร้างแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำให้แก่สัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ทั้งนี้ป่าชายเลนยังสามารถช่วยป้องกันหน้าดินพังทลายของบริเวณชายฝั่งทะเลในอนาคตได้อีกด้วย

Tags