‘สงกรานต์ ขับขี่ปลอดภัย’ ตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน มอบชุดเครื่องดื่มและผ้าเย็นแก่ผู้ที่ขับรถในช่วงปีใหม่ไทย 2562

12 เมษายน 2562 @ สาขาสุราษฎร์ธานี

12 เมษายน 2562 พนักงานบริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสุราษฎร์ธานี) ได้จัดกิจกรรม ‘สงกรานต์ ขับขี่ปลอดภัย’ โดยเชิญชวนให้ผู้ขับขี่รถยนต์ตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน พร้อมมอบชุดเครื่องดื่มและผ้าเย็นแก่ผู้ที่ขับรถออกไปท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนา เดินทางโดยสวัสดิภาพในช่วงปีใหม่ไทย 2562

Tags