เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค (อุปกรณ์ยานยนต์)

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ชาย

– อายุ 22 – 30 ปี

– วุฒิการศึกษา ปสว.-ปริญญาตรี  (ด้านช่างยนต์-ช่างอิเล็กทรอนิกส์)

– ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม:

– หากมีประสบการณ์ทำงานในศูนย์บริการซ่อมรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความกระตือรือร้นและอดทนในการปฏิบัติงาน

– สามารถขับรถยนต์ได้และรู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี

– หากมีความสามารถในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ


จำนวนที่รับ: 2 อัตรา

เงินเดือน: ตามความเหมาะสม และประสบการณ์


รายละเอียดงาน:

– รับผิดชอบงานให้ความรู้ด้านเทคนิคและบริการต่อลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าอุปกรณ์ยานยนต์

– ให้การสนับสนุนฝ่ายขายด้านข่าวสารข้อมูลของสินค้า (อุปกรณ์ยานยนต์)

– แนะนำและให้ความรู้กลุ่มลูกค้าด้านสินค้าอุปกรณ์ยานยนต์

หมวดหมู่ตำแหน่ง : การขายและการตลาด
ประเภท : เต็มเวลา
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ หลักสี่