บอร์เนียวฯ ร่วมงานโครงการปลูกป่าและสวนเกษตรโตโยสึ TOYOTSU FoRest and Agriculture Farm in Sing Buri (TFAS)

29 พฤศจิกายน 2563 @ จังหวัดสิงห์บุรี

บอร์เนียวฯ ร่วมงานโครงการปลูกป่าและสวนเกษตรโตโยสึ (TFAS)

คุณรัฐา อุรุโสภณ กรรมการผู้จัดการบริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมงาน TOYOTSU FoRest and Agriculture Farm in Sing Buri (TFAS) โครงการปลูกป่าและสวนเกษตรโตโยสึ จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด ภายใต้แนวคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กับความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่สร้างมูลค่าและมีส่วนช่วยในการสร้างสรรค์สังคม ดังปรัชญาขององค์กรที่ว่า “ผู้คน สังคม และโลก จะคงอยู่และรุ่งเรืองไปด้วยกัน”