อุดรธานี

ที่อยู่
78/5 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์
042-113-630-2
เบอร์แฟกซ์
042-113-633
อีเมล์
[email protected]