19 มกราคม 2563 @โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

19 มกราคม 2563 บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน ‘Borneo Dealer Fair’ (BDF) ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนำสินค้าและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับร้านค้าพันธมิตรคนสำคัญ ภายใต้แนวคิด T.O.P (Technology / Opportunity / Partner) โดยภายในงานเราได้จัดเตรียมสัมมนาดีๆ ตลอดจนจัดจำหน่ายสินค้าให้กับผู้มาร่วมงานอีกด้วย

Tags