พิษณุโลก

ที่อยู่
234 หมู่ที่ 5 ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65230
เบอร์โทรศัพท์
055-002-030-2
เบอร์แฟกซ์
055-002-033
อีเมล์
[email protected]