บอร์เนียวฯ จัดกิจกรรมส่งมอบน้ำใจให้เด็กๆ ผ่านบัญชี ‘กองทุนบอร์เนียวฯ’ ในโครงการ CSR ‘ปันรักให้น้องบ้านเด็กอ่อนรังสิต’

26 กันยายน 2563 @ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

‘บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด’ ได้จัดกิจกรรมส่งมอบน้ำใจให้กับเด็กๆ ผ่านบัญชี ‘กองทุนบอร์เนียวฯ’ ในโครงการ CSR ‘ปันรักให้น้องบ้านเด็กอ่อนรังสิต’ โดยมีผู้บริหารและตัวแทนพนักงานจากศูนย์กระจายสินค้า NDC เข้าร่วมเป็นตัวแทนในการแบ่งปัน ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ตั้งอยู่เลขที่ 2/40 หมู่ที่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ซึ่งพี่น้องชาวบอร์เนียวฯ ที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทุกท่านต่างอิ่มอกอิ่มใจที่ได้มอบสิ่งดีๆ ให้กับสังคม

Tags