สปาร์โก้ พียูโฟม’ (Sparko PU Foam) เป็นโพลียูลิเทนโฟมอเนกประสงค์ บรรจุกระป๋องสเปรย์ โดยจะเกิดการขยายตัวเมื่อฉีดออกมา และจะเซ็ตตัวเมื่อทำปฏิกิริยากับความชื้นในอากาศ ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานอเนกประสงค์ งานโครงสร้าง งาน ติดตั้ง และงานซ่อมแซม

สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายกลุ่มสินค้าธุรกิจก่อสร้าง (Building Group) จากแบรนด์ชั้นนำ ติดต่อบอร์เนียวฯ โทร 02-0814900

อ่านฉบับภาษาอังกฤษที่นี่!

Tags